תמונת מנוי: חבילה ג' - 6 כרטיסים מתכנית הפסטיבל, כולל סיורים (ללא מופע הפתיחה או מופע הנעילה)

חבילה ג' - 6 כרטיסים מתכנית הפסטיבל, כולל סיורים (ללא מופע הפתיחה או מופע הנעילה)

עונה: 2021
כרטיסי מנוי: 6

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים